Herecká kancelář

Herecká kancelář poskytuje komplexní servis pro profesionální herce. Zvyšuje profesionalitu a informovanost herců
a propojuje je s jinými obory. Učíme herce, jak stát na vlastních nohou a být sám sobě dobrým agentem.

V naší dlouholeté praxi vidíme, že to, co herci nejvíce potřebují, se jim pod jednou střechou nikde nedostává.

Herci potřebují: informace o tom, co se děje v branži, poradenství ke smlouvám, PR strategii, sociálním sítím, daním a souvisejícím povinnostem. Potřebují znát nabídku přednášek a workshopů, kde se mohou dále zdokonalovat ve svých dovednostech. Případně mít možnost individuálně konzultovat směřování své kariéry.

To vše a mnohé další herci ke své práci nutně potřebují a žádná oborová ani odborová organizace tyto služby funkčně neposkytuje. 

Proto jsme založily Hereckou kancelář a propojily naše zkušenosti a know how se službami odborníků ze souvisejících profesí.

V Herecké kanceláři je místo pro každého herce.

Staň se členem a budeš informovaný

Sám sobě agentem

Náš první online kurz – 
každý herec potřebuje vědět, jak se zastupovat sám
a co dělat v každodenní praxi.

Cítíš se sám, protože nemáš agenta? Frustruje Tě, že nemáš kam si jít pro radu? Věříš rozšířené fámě, že herec bez agenta nemá šanci? Nebo jsi komunikativní a organizačně schopný si věci řešit?

Živé Akce

O nás

Lenka Daňková

Z hudebního managementu a produkce přešla do filmových vod. Pod značkou Artagent exkluzivně zastupuje tři desítky českých profesionálních hereček a herců a pomáhá širokému okruhu herců v oblasti seberozvoje, osobní propagace, strategického plánování, hereckých smluv a podmínek. V posledních letech také vytváří a vede filmové crowdfundingové kampaně na portálu Donio (Poslední závod, Grand Prix, Barcarolle). Společně s kolegyní Selmou Ročkovou vyučuje na uměleckých školách i mimo ně v rámci přednášky pro herce Co by měl každý herec vědět (a většinou neví)?, čímž se snaží zvyšovat vzdělanost a informovanost herců v oblasti praxe v audiovizuální tvorbě, aby byli pro produkce soběstačnými a rovnocennými partnery. Je předsedkyní Asociace Hereckých Agentů AHA.

Selma Ročková

Od studií se věnovala produkci a ve své praxi prošla filmem, televizní tvorbou i reklamou. Od roku 2012 je členkou pedagogického sboru na FAMO v Písku, kde přednáší v ateliéru produkce jak českým, tak zahraničním studentům. Pod značkou Selma for Actors, zastupuje profesionální herce i studenty herectví,  poskytuje poradenství hercům nezastupovaným a spolupořádá workshopy a přednášky pro herce, kteří chtějí prohlubovat své umělecké i praktické schopnosti potřebné pro fungování v audiovizuální branži. Společně s Lenkou Daňkovou iniciovala vznik Asociace Hereckých Agentů AHA.
0 h

Hodin Konzultací

0 h

Hodin Přednášek